Zemské stezky

Oblast dnešní českomoravské vysočiny byla od starověku až do středověké kolonizace pokryta hustými neosídlenými pralesy, již od nejstarších dob v nich ale existovaly umělé průchody, které se nazývaly zemské stezky. Pralesem byly prosekány cesty, po nichž se přepravovaly náklady zpočátku jen nosiči na zádech, později soumary a povozy. Pro stezky byly vyhledávány hlavně vyšší, sušší polohy, přes močály byly kladeny haťové přechody, potoky a řeky se přecházely brody. Bezpečnost stezek a jejich kontrolu zajišťovaly hrady, hradiště a stráže na kopcích.

Trasy jednotlivých stezek jsou popsány dole, jak to bylo v okolí Počátek, Horní Cerekve a hlavně Turovky ? To nás zajímá pochopitelně nejvíce. Tož jukneme se blíže na tuto oblast. Nemohla být náhodou existence některé z obchodních cest důvodem pro dřívější osídlení a založení Turovky ?

Žlutě je zakreslená Želivská stezka, známá již roku 1178, je jisté, že procházela Počátkami (Strážný kopec 664mnm), Zajíčkovem a dále Pelhřimovem, kudy přesně, to se zřejmě nepodaří zjistit. Vezmeme-li ale rozcestí u Bělé jako téměř jistý bod, pak jak bylo nejsnazší dostat se odsud do Zajíčkova ? Každopádně Želivská stezka mohla procházet hodně blízko dnešní Turovce.

Červeně je znázorněna Jihlavská stezka, určitě procházela Horní Cerekví a směřovala kamsi do Čech. Kudy, to ze mě teď fakt nedostanete. Je to druhá dálková komunikace, která mohla probíhat v těsné blízkosti Turovky.

Světle modře je do mapy zakreslena Lovětínská stezka, která sice nebyla tak významná, nicméně spojovala Počátky s Třeští a Třebíčí. Kolem hradu Janštejna (původně zřejmě strážní hradiště) a vrchu Strahovice (694mnm) dále stezka pokračovala na Horní Dubenky a kolem rybníka Boru, na jehož dně jsou prý patrny zbytky staré cesty, na Jihlávku a do Počátek. O existenci staré komunikace rovněž svědčí Pešinova zpráva o porážce oddílu husitského vojska na cestě u rybníka Boru, které však po bitvě ustupovalo na Horní Cerekev. U Jihlávky se nachází vrch Strážný kopec (707mnm), který patřil k Lovětínské stezce, zatímco druhý Strážný kopec (664mnm) u Počátek střežil stezku Želivskou. Z Počátek pokračovala Lovětínská stezka patrně na Žirovnici a Kamenici nad Lipou, což už v mapce zakresleno není.

Vjižní části Českomoravské vysočiny bylo identifikováno 11 starých dálkových komunikací, na širším území Telčska pak 5 zemských stezek: Humpolecká,Telčská, Bítovská, Vápovská a Lovětínská.

 

Humpolecká cesta (v mapě světle zelená)
…doložená roku 1233

  • Humpolec
  • Krasoňov
  • Branišov
  • Kostelec u Jihlavy
  • Třešť
  • Studnice
  • Telč
  • Kostelní Myslová nebo Radkov
  • Dačice

Telčská stezka (v mapě modrá)
… zajišťovala spojení Brněnska s jižními Čechami

  • Třebíč
  • Okříšky
  • Heraltice
  • Most (zaniklá vesnice)
  • Opatov
  • Hladov
  • Nepomuky
  • Nevcehle – kopec Vostrážky
  • Telč
  • Mysletice (snad)
  • Velká Lhota (snad)
  • Strmilov (nebo horní cestou přes Mrákotín a Studenou)
  • a dále někudy do Čech

Bítovská stezka (v mapě oranžová)
… zajišťovala spojení knížecího hradu Bítova s Čechami

  • Bítov
  • Jemnice
  • Chotěbudice
  • Budeč
  • Knínice
  • Krasonice – kopec Vostrážka
  • Želetava
  • Předín
  • a dále navazovala na stezku Haberskou

Vápovská stezka (v mapě fialová)
….. odbočovala z Haberské stezky v Opatově nebo Předíně

  • Rozseč
  • Nová Říše
  • Červený Hrádek – bývalý hrad
  • Bílkov – bývalý hrad
  • Dačice

Lovětínská stezka (v mapě světle modrá)
….. v jedné své části někdy nazývaná Třebíčská silnice

  • Počátky
  • Jihlávka
  • rybník Bor
  • Horní Dubenky
  • hrad Janštejn
  • Nová Ves
  • Rácov
  • Lovětín (u Batelova)
  • Třešť
  • Lovětín (zaniklá ves)
  • Stonařov
  • Lhotka (zaniklá ves)
  • Brtnice
  • Černé lesy
  • Radonín
  • Přibyslavice
  • Třebíč

Jihlavská stezka (v mapě červená)
….. vedla odněkud z Čech na

  • Horní Cerekev
  • Batelov
  • Dolní Cerekev
  • Kostelec u Jihlavy
  • Jihlava
  • Měřín (snad)
  • Velké Meziříčí (snad)

Želivská stezka (v mapě žlutá)
… doložená roku 1178

  • Želiv
  • Pelhřimov
  • Zajíčkov
  • Počátky – Strážný kopec 664 mnm.
  • Palupín – kopec Strážnice (snad)
  • Strmilov
  • Kunžak
  • dále napojení na stezku do Slavonic

 

Dačická stezka (v mapě tmavě zelená)

  • Moravské Budějovice
  • Domamil
  • Štěpkov
  • Radkovice – vrch Strážnice
  • Budeč
  • Horní Slatina – vrch Strážov
  • Strážov (zaniklá vesnice)
  • Budíškovice
  • hrad Krumvald
  • Dačice
  • Lipolec
  • Valtíno
  • Mosty
  • Kunžak
  • Jindichův Hradec
  • … a dále někudy do jižních Čech

 

Haberská stezka (v mapě hnědá)
Dálková komunikace, která spojovala střední Čechy s Podunajím, v době slovanské Ćáslavsko se Znojemskem. Je doložena v Kosmově kronice roku 1101, existovala ale již nepochybně v době předslovanské.

  • začátek byl patrně někde v Rakousku
  • Znojmo
  • Moravské Budějovice
  • Babice
  • Římov
  • Březová (zaniklá vesnice)
  • Štěměchy (snad)
  • Předín
  • Opatov
  • Strážov (zaniklá vesnice)
  • Brodce
  • Kněžice
  • Brtnice
  • Příseka
  • Jihlava
  • Havlíčkův Brod
  • Habry
  • Čáslav
  • Praha – zde zřejmě končila

 

Rakouská stezka (v mapě béžová – zde by to nebylo k přečtení, proto černě – její část je zobrazena jako dvě větve v levém spodním rohu mapy )
….. v jedné části také někdy označovaná jako Slavonická stezka. Spojovala střední Podyjí a Podunají s jižním Čechami, v celé délce pak Prahu s Vídní.

  • hrad Rakousy (Raabs)
  • Drozdovice (Drosendorf)
  • Vratěnín
  • Písečné
  • Slavonice
  • Staré Město
  • Stráž
  • Tábor
  • a dále do povodí Lužnice a Vltavy

Později byla část Rakouzské stezky přeložena :

  • Slavonice
  • Vlastkovec
  • Stoječín
  • Matějovec
  • Kunžak
  • Jindřichův Hradec
  • Praha
  • a dále do povodí Lužnice a Vltavy

 

Jemnická stezka (v mapě tmavě modrá)

  • Brněnsko
  • Moravské Budějovice
  • Třebelovice
  • Jemnice
  • Pálovice – kopec Na stráži
  • Staré Hobzí – kopec Wachberg
  • Slavonice

Krásnou mapu starých stezek na celém území Čech a Moravy včetně vysvětlivek a obsáhlých komentářů si můžete prohlédnout zde. Na širším území dnešního Pelhřimovska tam nenajdeme ŽÁDNOU.