Název

Jméno vesnice Turovka je svým tvarem na Pelhřimovsku ojedinělé. Na jeho vznik existuje více názorů:

1. Turovka je ženský tvar místního jména Turovec, který je na Táborsku doložen již roku 1391 (August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze IV. str.144)

2. Název Turovka patří do skupiny osad se jmény čeledními a vznikl z osobního jména Tur. To sice není přímo doloženo, předpokládají ho ale jiné místní názvy Turoicih (rok 1131, CDB I. 120) a de Turic (rok 1194, CDB I. 315). Podobně – jméno Turovka vzniklo zpodstatňující příponou -ka z adjektiva Turova = Turova ves (Profous. A., Svoboda J. – Místní jména v Čechách IV., ČSAV Praha 1957)

3. Turovka dostala své jméno podle zvířat – turů, kteří v těch místech kdysi žili. Obdobně hříbata v Hříběcí, zajíci v Zajíčkově, medvědi v Medvězí. To zní docela pravděpodobně.
O turech se něco dočtete třeba tady, jak ale doopravdy vypadala tenkrát ta roztomilá divoká zvířátka ???? Zřejmě nějak takto

4. Turovka byla pojmenována podle Turků, kteří ji díky její poloze nikdy nenašli.
Tohle je docela zajímavý názor, že ?
Více o Osmanské říši a Turcích zde

V historických dokumentech se Turovka vyskytuje v těchto tvarech:
1396        In villis … Curowky    AČ XXXV.290, č.7
1400        … z Turowe        zápis v knize svěcenců – Liber ordinationum cleri 58 – o akolythovi Matěju
Klementovi z Turowe (není jisté, že se jednalo o současnou Turovku)
1587        … na vsi Turawczy    Zemské desky 24 A6
1591        Turowicze, Turovice    Bohuslav z Leskovce si dal v tomto roce ve svých dokumentech opravovat místní jména
a pokyn zněl: „Kdež stojí na vsi Turawiczy, má státi na vsi Turowicze.“
1654        Turowka        Berní rula 5/1621
1790        Turowka        Schaller Jaroslaus: Topographie des Königreiches Böhmen
1829        Turowka, Turovka
1842        Turowka        Sommer J.G.: Das Königreich Böhmen

Co o Turovce píše prof. Josef  Dobiáš ve svém neuvěřitelném díle Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí ? Díl I – doba předhusitská – do roku 1415, strana 53 a 54:

Slovo Turovka je rodu ženského a správně se používá v těchto tvarech a pádech:

  • vesnice Turovka
  • bez Turovky by Vysočiny nebylo
  • dojedeme do Turovky
  • v dálce vidím Turovku
  • Turovce věnuji knihu, … k Turovce vede silnice …
  • za lesem jsem zahlédl Turovku
  • mluvili jsme o Turovce, … bydlíme v Turovce
  • s Turovkou jsme to vyhráli

Pokud se nás tedy někdo zeptá: „Byli jste na Turovce ?“, pak ho poopravíme v tom smyslu, že na Turovce obvykle neležíme, ale v Turovce žijeme. Tudíž správně: „Byli jste v Turovce ?“

Lokality v ČR s podobnými názvy:

Turovec
Obec Turovec se nachází v okrese Tábor, kraj Jihočeský. První písemná zpráva pochází z roku 1318. Obec se nachází v nadmořské výšce 418 metrů. Na území žije 234 obyvatel.
GPS souřadnice: 49°23’26.999″N, 14°44’41″E
www.obecturovec.cz
Obec Turovec je vzdálena od Turovky zhruba 50km a vzhledem k podobnosti názvu a vzdálenosti je to jediná lokalita, kvůli které by mohlo dojít snadno k záměně při pátrání v historických dokumentech. Panství byla často rozdělována, části prodávány a jednotlivé vesnice mohly patřit k panstvím vzdálenějším, přičemž 50km vzdálenost nebyla ani na tehdejší možnosti příliš velká. Obě současná jména vesnic jsou podobná a není tedy vyloučeno, že při srovnávání původních používaných transkripcí názvu Turovka můžeme narazit na variantu, náležející vesnici Turovec (Turawczy, Turowe, Turowicze, …). A tento fakt zrovna práci při hledání v historických dokumentech příliš neulehčuje.

Turovice
Turovice – obec ležící v okrese Přerov. První písemná zpráva pochází z roku 1365. Obec se nachází v nadmořské výšce 238 metrů. Mají 224 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 363 ha.
GPS souřadnice: 49°25’25.389″N, 17°34’50.803″E
www.turovice.cz

Turov
Turov – to je ves v okrese Ústí nad Orlicí, asi 5 km severovýchodně od středu Chocně. Vesnice je poprvé doložena v roce 1382, vznikla ale s velkou pravděpodobností už dříve. Od roku 1960 je součástí obce Podlesí. Obec Podlesí vznikla uměle, když se sloučil Turov s Němčím a osadou Olešná.
GPS souřadnice: 50°1’26.991″N, 16°16’38.638″E

Lokality v zahraničí se stejnými názvy:
Proč se asi všechny vesnice se stejným názvem nacházejí v Rusku, na Sibiři ……. ? Zkuste se zamyslet !

Vesnice Turovka
Rusko, Ivanovská oblast, Никифоровский район, село Туровка
severovýchodně od Voroněže, jihovýchodně od Moskvy

Vesnice Turovka
Rusko, Orlovská oblast, Верховский район, деревня Туровка
severozápadně od Voroněže, jižně od Moskvy

Vesnice Turovka
Rusko, Kalužská oblast, Износковский район, деревня Туровка
Jihozápadně od Moskvy, směr Smolensk

Řeka Turovka
Rusko, Jaroslavská oblast, Гаврилов-Ямский район, река Туровка
Severovýchodně od Rostova

Turovka
Ukrajina, Turovka, Згурівський
východně od Kieva směrem na Charkov