Vznik

Historie zdejší lokality nebude dlouhá a určitě se nebude lišit od historie Pelhřimovska či Počátecka. Těžko si lze představit, že do rozsáhlých pralesů, které se rozkládaly po celém dnešním českomoravském pomezí a tedy i v místě, kde leží dnešní Turovka, zabloudila nějaká osamocená skupinka pastevců nebo zemědělců mnohem dříve, než začaly někdy ve 12.- 13.století vznikat osady v místech dnešních vesnic. Kolonizaci je věnována samostatná stránka.

Ještě např. na mapě z roku 1585 je oblast na českomoravském pomezí zobrazena jako hodně zalesněná, hornatá a málo obydlená. Tou dobou už ale dávno existovala dnešní Horní Cerekev (Lobskirchen), na výřezu mapy dále najdeme Pelhřimov (Pilgram), Jihlavu (Igla), Telč (Telsch), Turovku ale ne, i když už byla jistě na světě. V ještě starších dokumentech a mapách by Turovka ležela skutečně uprostřed dosud neprobádané lesnaté země nikoho, kde nebyla zakreslena žádná osada, hrad či klášter, kam si nikdo netroufnul vkročit a kudy tenkrát ještě žádné obchodní stezky nevedly.

Lze tedy předpokládat, že k založení Turovky došlo někdy po usídlení prvních lidí v oblasti dnešní Horní Cerekve, tenkrát osady Líčkovice. Možná k tomu došlo v souvislosti s rozšiřováním této osady ve 14. století Dobešem z Bechyně. První písemná zmínka o kostelu pochází z roku 1352, první písemný záznam o městě Líčkovice je z roku 1361. Na místě současné Turovky jsou v archiváliích doloženy statky (nebo minimálně jeden) v roce 1396. Kdy přesně byly tyto založeny, není dosud známo. Rok 1396 lze tedy pravděpodobně považovat za první písemnou zmínku o Turovce:

Pelhřimovský rychtář Buněk zanechával při své smrti v roce 1396 svých dědicům statky v několika vsích:
„In villis Selestne, Janowicz, Ostrowecz, Curowky, Lhota, Kobyle et Benatky Bunko de Pelhrzymow habuit et decessit.“ (Archiv český XXXV. 290, č.7)

Přestože se další vlastní jména připomínající Turovku objevují v některých písemných materiálech ještě v mnohem dřívějších letech
1131 Turouicih
1194 de Turic
není zde jakákoliv souvislost se založením osady Turovka jednoduše prokazatelná,
na druhou stranu ale ani vyloučitelná. Může se jednat o materiály,
které se netýkají Turovky, ale které se odkazují
na dnešní obec Turovec u Tábora – více v části o názvu vesnice.