1. Turovka
  2. -
  3. Jednotlivé domy

Jednotlivé domy

Tato část www stránek Turovky bude obsahovat přehled jejího urbanistického vývoje od prvního známého stavu až po současnost. Kromě map a nejrůznějších dokumentů (doplním postupně) tu již nyní má každý dům svou vlastní stránku, kde lze zveřejnit takřka cokoliv a to nejenom z historie. Samozřejmě pokud mají jeho majitelé zájem.

Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním.

Vobci je číslo popisné přiřazeno každé samostatné budově nebo souboru budov trvalého charakteru (obytné, provozní, obchodní), která je oddělena od jiné budovy. Spojí-li se dvě nebo více budov v jednu, má tato budova všechna čísla původních budov do nového rozhodnutí obce o přečíslování budov. Každá obec má samostatné popisné číslování budov a každé takové budově v Turovce je dále věnována samostatná stránka.

Všem evidenčním číslům je věnována společná stránka.

O historii číslování domů na vesnicích i ve městech se něco málo můžete dočíst na stránce Číslování domů.

Podrobnou nápovědu k on-line aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí najdete zde.