1. Turovka
  2. -
  3. Jednotlivé domy
  4. -
  5. Evidenční čísla

Evidenční čísla

Evidenčními čísly se označují budovy a objekty, které slouží prozatímnímu nebo občasnému bydlení (chaty, zahradní domky, ….) a nejsou označeny číslem popisným. Části obce mají samostatné evidenční číslování budov.

V Turovce existují tato evidenční čísla:

Č.ev. 1 – katasr nemovitostí
Č.ev. 2 – katasr nemovitostí
Č.ev. 3 – katasr nemovitostí
Č.ev. 4 – neexistuje v katastru – je to ale st.parcela 37
Č.ev. 5 – katasr nemovitostí

Č.ev. 6 – neexistuje v katastru
Č.ev. 7 – katastr nemovitostí