1. Turovka
  2. -
  3. Více o projektu
  4. -
  5. Římské číslice

Římské číslice

Jak je to vlastně s tím římským číslováním ? Jednoduše ! Na úvodní stránce najdete slovo ABACUS, což znamená počítadlo,(zde počítadlo přístupů na stránky Turovky) a za ním písmenka – římské číslice.

Písmenka představují tato čísla:
I=1
V=5
X=10
L=50
C=100
D=500
M = 1000

Písmenka jsou seřazená za sebou a to tak, že na prvním místě je nejvyšší (M), na posledním místě nejnižší (I), přičemž se tam ale vyskytují jenom některá. Jednotlivá čísla, která písmenka představují, sečtete, tedy např. VII = 7 (5 + 1 + 1), CVI = 106 (100 + 5 + 1) atp., To vypadá jednoduše, avšak teď k tomu přidáme odčítání, to znamená řadu, ve které najdete nižší číslo před vyšším a to vám říká: „Od druhého odečti to první.“ Příklady jsou tyto: IV = 4 (5 – 1), IX = 9 (10 – 1), XD = 490 (500 – 10), atp. Proč to odčítání Římané vůbec zavedli ? No protože to chtěli mít kratší ! Představte si kameníka, který musí tesat desítky písmenek do zdi budovy. U malých čísel by to sice nebyla zase až taková tragedie

4 = IIII nebo IV ?

9 = VIIII nebo IX ?

zkuste ale kameníkovi zadat třeba číslo 99 !
LXXXXVIIII by se mu moc nelíbilo, ale ze dvou písmenek IC bude nadšen, že ?

Římané používali jako největší číslo M, pomocí svých písmenek psali 3999 a víc už ne. Pro větší čísla se někdy používala vodorovná čárka nad příslušným písmenkem a ta čárka násobila 1000 vše, co se nacházelo pod ní. Variant psaní římských čísel a způsobů jejich používání bylo ale celkově mnoho, pokud byste chtěli studovati více, můžete tak učiniti např. zde. Chcete příklady ? V různých historických materiálech narazíte velice často zvláště na letopočty, zde vlevo dole si zkuste zjistit, ze kterého roku pochází Müllerova mapa Čech a příklady stavů počítadla přístupů jsou tady :

Vpočítadle přístupů se v některých kombinacích číslic vyskytují chyby. Ujišťuji Vás ale, že úloha to nebyla vůbec jednoduchá a programátor měl z toho algoritmu dost šedivé vlasy. Stejně tak se chyby objevují i v některých příkladech římských čísel na této stránce. Byl jsem na to upozorňen jedním velice pečlivým čtenářem, což mě velice těší ! Těší mě, že návštěvníky www stránky Turovky zajímají, že si tu čtou a že se sem – doufám – vracejí. Za chyby se tedy omlouvám, jen co najdu chvilku času, tak je opravím, případně k tomu něco dalšího napíšu – víte, já jsem to celé bral trochu „volněji“, ne stroze matematicky. Nesmysly ale nelze šířit, to jistě. Internet je skvělá věc, ale bohižel také místo, kam si každý může napsat v podstatě co chce a je pouze a jen na čtenářích, aby si informace ověřili, zachovali chladnou hlavu a svůj selský rozum. V případě římských číslic zase až o tolik nejde, teď si ale představte, že se některá maminka bude řídit některými „radami“, jak se má stravovat dítě ……..