1. Turovka
  2. -
  3. Historie Turovky

Historie Turovky

O historii Turovky v širším kontextu píšu knihu, je to ovšem běh na dlouhou trať, který představuje dnes již stovky hodin strávených v archivech, studiem historických dokumentů a setkáváním se s lidmi. Tato kniha nakonec vznikne z knihy o gruntu č.4, která je již z docela slušné části zpracovaná a to též v souvislosti s okolními chalupami.

Ondřej Hruška, v Turovce dne 1.ledna L.P. 2021

  • kdy mohla být asi tak Turovka založena, kdy do těchto končin asi poprvé lidská noha ráčila vkročiti ?
  • všechno, co dosud víme o názvu Turovka a kudy dále naše pátrání ubírati se může
  • chronologicka část zpracována dosud není
  • tématicky – tam se nám už cosi málo rodí