Tématicky

V této sekci jsou umístěny texty a zajímavé historické dokumenty roztříděné podle nejrůznějších témat. Jsou to samostatné kapitoly, které čtenáři umožní zabývat se pouze tím, co ho zajímá.

Příklady rozpracovaných témat :

Příklady možných, určitě velmi zajímavých dosud ale zcela nedotčených témat :

  • kriminalita historická – kdož v šatlavě počátecké uvězněn byl – i novodobá – o ní raději pomlčíme, ne ?
  • plodiny a zvířata – co se tu osvědčilo a co ne – pokusy omyly a úspěchy – brambory, řepka olejka a jiné – koně, krávy, velbloudi a ostatní havěť co škodí nebo naopak mléko dává
  • sex a smilstvo všeho druhu, děti manželské a nemanželské – to by vás zajímalo, že ?