Zdroje

Pro prezentaci na stránkách Turovky byly jako hlavní grafické prvky použity výřezy z Müllerovy mapy Čech z roku 1720.
© Historický ústav AV ČR – http://www.hiu.cas.cz

 

Zdrojů informací je dnes opravdu mnoho. S postupující digitalizací archivů se navíc badatelská činnost usnadňuje a při troše snahy, pokud víte, kam máte zabrousit, se dají nalézt nevídané dokumenty. Chce to jen trošku námahy a času.