1. Turovka
  2. -
  3. Zpravodaj
  4. -
  5. 06. 2011Rekonstrukce kapličky

06. 2011
Rekonstrukce kapličky

od dubna 2011 probíhá oprava kapličky – fasáda, okapy, nátěry, křížek, ….., následovat bude úprava interiéru, opravy původního vybavení a jeho navrácení zpět na místo