1. Turovka
  2. -
  3. Zpravodaj
  4. -
  5. 1924Josef Daňhel, rolník č.5

1924
Josef Daňhel, rolník č.5

Josef Daňhel, rolník č.5 – II.starosta. Do školy v Horní Cerekvi chodí 6 dětí z Turovky.