1. Turovka
  2. -
  3. Zpravodaj
  4. -
  5. 1910V osadě Turovka založen hasičský sbor

1910
V osadě Turovka založen hasičský sbor

V osadě Turovka založen hasičský sbor o 12 členech. Turovka má 21 domů a 142 stálých obyvatel.