1. Turovka
  2. -
  3. Zpravodaj
  4. -
  5. 18. 10. 1690 První písemný doklad o svatbě v Turovce

18. 10. 1690
První písemný doklad o svatbě v Turovce

Potvrzeni jsou v stav sv.manželství osoby tyto: poctivý mládenec Kryštof, syn Nováčka z Rohovky, s poctivou pannou Marjanou, dcerou Fridricha Semoráda ze vsi Turovky, za přítomnosti Pavla, družby ze vsi Dobrý Vody, a Petra Březiny, staršího kostelníka, a mnoha jiných osob obojího pohlaví, od správce církevního Matěje Ausobskýho
(církevní matrika Horní Cerekve)