1. Turovka
  2. -
  3. Zpravodaj
  4. -
  5. 1661Jiří Semorád pustil svůj grunt a výměnek

1661
Jiří Semorád pustil svůj grunt a výměnek

Jiří Semorád pustil svůj grunt a výměnek Fridrichu Jírů za 60 kop a 8 strychů ječmene, 3 strychy žita, 1 pytel semene lněného, 2 velké okované voly, 1 svini, rádlo, železné vidle, 2 kolečka, 1 brány a hrnec měděný v kamnech.