Turovka - Zpravodaj

Zpravodaj

18. 04. 2019
Uijte si Velikonoce - jaro je tady !


24. 12. 2018
tdr den v Turovce
S vyjmkou hor, kde je zatm snhu dostatek, na mnoha mstech prelo a vtinou z toho pak zstalo jen sam blto, protoe teploty byly na nulou. V Turovce ale snilo ! Krsa nesmrn - konen bl Vnoce .......


17. 09. 2018
Louen s ltem 2018 v Turovce - fotodokumentace (Ondej Hruka a Michal Zadrail)
V ptek veer 24.srpna hostovalo v kulturku Divadlo Akort s hrou Hrtky s erty - fotky najdete zde.
V sobotu 25.srpna odpoledne se na nvsi objevily dti v maskch, za doprovodu rodi i mnoha pihlejcch - fotky jsou tady.
Pozdji si vichni zasoutili, zadovdli i zatrsali v kulturku - z fotek je ndhern vidt atmosfra, naden a sranda ohromn.
Veer se pak vichni seli u ohn na nvsi, aby se ve skupinkch vydali na non bojovku.- fotky objevte zde. Na trasu se odvilo 19 dt a 26 dosplch, letos prvn dostali rodie medaile za to, e vzali sv dti do det.
Dkujeme vem, kte se pili podvat a dkujeme zvlt tm, kte se vm ochotn a nezin pomohli, ani by museli.
Take zase za rok !


19. 07. 2018
BOJOVKA V TUROVCE 2018
se uskuten o vkendu 24.-25.8.
V ptek veer divadeln pedstaven Hrtky s erty a v sobotu, jako kad rok ta neskuten BOJOVKA !! Kad rok je to jin ....... Tme se i letos na velkou ast.

Osobn pozvn od Rudy Vyvadila na leton 36.akci Turovka karneval disko bojovka :

Karneval,  diskotka se soutemi se uskutenily vdy, za jakhokoliv poas, tedy 35 krt. Bojovka se pro patn poas nekonala 3 krt. V  loskm roce se nekonala sten pro rozmoen les a druh dleitj dvod, bylo mlo inkujcch. Chyblo jich 10, to je hodn, v prmru na stanovitch jsou dva inkujc, tm pdem se zru 5 stanovi z devti. A pouze 4 stanovit nesta k naplnn pohdkovho pbhu. U loskho veernho ohn, msto bojovky, jsem dostal mnoho slib od rodi, e se tentokrt nkte pidaj k inkujcm. Rd pivtm vechny nabdky. K leton bojovce je teba dov 25 inkujcch, ale me se uplatnit i vce lid. Vechny zjemce pivtm na mobilu 608 780 211, e-mailov adrese vyvadil.ruda@centrum.cz, nebo jako osobn nvtvu v Turovce . 14 (od 18.8.2018). Leton nzev bojovky je Nebe, Peklo a Rj. Tak a se dtem lb!

Dle Vs zvu na pedstaven divadla Akort, kter chce pobavit mal i velk divky, divadeln pohdkou Hrtky s ertem a to v  ptek 24.8.2018 od 20:30 hodin v Turoveckm kulturku. Vstupn je dobrovoln.

Ruda Vyvadil20. 06. 2018
Kaplika a jej nov stecha - fotogalerie zde14. 05. 2018
Zase je bohuel nedostatek vody
Take samozejm etme, jak to jde a pitnou vodu rozhodn nepouijeme na zalejvn kytek i napoutn bazn. Mme tu pr rybnk a kdy u konen zapr, tak shromaujeme deovku - kad sud pod okapem je dobr, teba podzemn jmky na deovku firmy nesta vyrbt.
Na tma extrmnho sucha najdete spoustu lnk na mnoha mstech a zd se bohuel, e v dalch letech to lep nebude. Tud je dobr se na tu situaci dobe pipravit.

30. 12. 2017
PF 2018
Pevn zdrav, kopec radost vude kolem Vs, dobrou nladu a sam pozitivn mylnky ! Vidte tam vlevo vzadu ? Tam u se pece ta mlha zved ......


20. 09. 2017
A rostou !06. 09. 2017
Bojovka 2017
divadlo v ptek 1.9. a dtsk karneval v sobotu 2.9. Bojovka se bohuel letos neuskutenila pro nepze poas.

29. 12. 2016
PF2017
To nm ten ivot let ! Ne jsme se staili ohldnout, u je tu konec dalho roku a nm starm se to vechno zrychluje vce ne tm mladm. A jin u to nebude. Tak jak byly Vnoce ? Jak jste si to uili ? Tady v Turovce to bylo vcelku poetick - ped tdrm dnem jsme mli trochu nasneno a Jeek dokonce pinesl ten den pr dalch vloek, I kdy to na tpna vechno roztlo, dnes u mme opt Turovku blou a Nov rok snad pivtme pod jasnou oblohou. M bt krsn.
Pejeme jasnou oblohu nad hlavou ale tak jasnou mysl vem po cel rok 2017.
Do novho roku s dalm slem Novin z Turovky !

Dal
Internetové stránky města Telč Internetové stránky města Počátky Internetové stránky města Turovka Internetové stránky města Horní ves Internetové stránky města Cerekev