Turovka - Více o projektu - Zdroje

Zdroje

Pro prezentaci na stránkách Turovky byly jako hlavní grafické prvky použity výřezy z Müllerovy mapy Čech z roku 1720.
© Historický ústav AV ČR - http://www.hiu.cas.cz

Zdrojů informací je dnes opravdu mnoho, takže následující tabulku s použitou literaturou berme s úsměvem. Časově nezvládám sem všechno zapisovat. S postupující digitalizací archivů se navíc badatelská činnost usnadňuje a při troše snahy, pokud víte, kam máte zabrousit, se dají nalézt nevídané dokumenty.

použitá literatura
Internetové stránky města Telč Internetové stránky města Počátky Internetové stránky města Turovka Internetové stránky města Horní ves Internetové stránky města Cerekev