Turovka - Jednotlivé domy

Jednotlivé domy

Tato sama o sobě velmi rozsáhlá sekce bude obsahovat přehled urbanistického vývoje Turovky od prvního známého stavu až po dnešek. Kromě map a celkových fotografií tu bude mít
každý dům svou vlastní chráněnou sekci, kde - pokud budou mít jeho majitelé zájem - sami zdokumentují jeho historii.
Více zatím nechť utajeno jest !

Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním.

V obci je číslo popisné přiřazeno každé samostatné budově nebo souboru budov trvalého charakteru (obytné, provozní, obchodní), která je oddělena od jiné budovy. Spojí-li se dvě nebo více budov v jednu, má tato budova všechna čísla původních budov do nového rozhodnutí obce o přečíslování budov. Každá obec má samostatné popisné číslování budov a každé takové budově v Turovce je dále věnována samostatná stránka.

Všem evidenčním číslům je věnována společná stránka.

O historii číslování domů na vesnicích i ve městech se něco málo můžete dočíst na stránce Číslování domů.

Podrobnou nápovědu k on-line aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí najdete zde.

Internetové stránky města Telč Internetové stránky města Počátky Internetové stránky města Turovka Internetové stránky města Horní ves Internetové stránky města Cerekev