Turovka - Více o projektu - Římské číslice

Římské číslice

Jak je to vlastně s tím římským číslováním ? Jednoduše ! Na úvodní stránce najdete slovo ABACUS, což znamená počítadlo,(zde počítadlo přístupů na stránky Turovky) a za ním písmenka - římské číslice.

Písmenka představují tato čísla:
I=1
V=5
X=10
L=50
C=100
D=500
M = 1000

Písmenka jsou seřazená za sebou a to tak, že na prvním místě je nejvyšší (M), na posledním místě nejnižší (I), přičemž se tam ale vyskytují jenom některá. Jednotlivá čísla, která písmenka představují, sečtete, tedy např. VII = 7 (5 + 1 + 1), CVI = 106 (100 + 5 + 1) atp., To vypadá jednoduše, avšak teď k tomu přidáme odčítání, to znamená řadu, ve které najdete nižší číslo před vyšším a to vám říká: "Od druhého odečti to první." Příklady jsou tyto: IV = 4 (5 - 1), IX = 9 (10 - 1), XD = 490 (500 - 10), atp. Proč to odčítání Římané vůbec zavedli ? No protože to chtěli mít kratší ! Představte si kameníka, který musí tesat desítky písmenek do zdi budovy. U malých čísel by to sice nebyla zase až taková tragedie

4 = IIII nebo IV ?
9 = VIIII nebo IX ?
zkuste ale kameníkovi zadat třeba číslo 99 !
LXXXXVIIII by se mu moc nelíbilo, ale ze dvou písmenek IC bude nadšen, že ?

Římané používali jako největší číslo M, pomocí svých písmenek psali 3999 a víc už ne. Pro větší čísla se někdy používala vodorovná čárka nad příslušným písmenkem a ta čárka násobila 1000 vše, co se nacházelo pod ní. Variant psaní římských čísel a způsobů jejich používání bylo ale celkově mnoho, pokud byste chtěli studovati více, můžete tak učiniti např. zde. Chcete příklady ? V různých historických materiálech narazíte velice často zvláště na letopočty, zde vlevo dole si zkuste zjistit, ze kterého roku pochází Müllerova mapa Čech a příklady stavů počítadla přístupů jsou tady :

V počítadle přístupů se v některých kombinacích číslic vyskytují chyby. Ujišťuji Vás ale, že úloha to nebyla vůbec jednoduchá a programátor měl z toho algoritmu dost šedivé vlasy. Stejně tak se chyby objevují i v některých příkladech římských čísel na této stránce. Byl jsem na to upozorňen jedním velice pečlivým čtenářem, což mě velice těší ! Těší mě, že návštěvníky www stránky Turovky zajímají, že si tu čtou a že se sem - doufám - vracejí. Za chyby se tedy omlouvám, jen co najdu chvilku času, tak je opravím, případně k tomu něco dalšího napíšu - víte, já jsem to celé bral trochu "volněji", ne stroze matematicky. Nesmysly ale nelze šířit, to jistě. Internet je skvělá věc, ale bohižel také místo, kam si každý může napsat v podstatě co chce a je pouze a jen na čtenářích, aby si informace ověřili, zachovali chladnou hlavu a svůj selský rozum. V případě římských číslic zase až o tolik nejde, teď si ale představte, že se některá maminka bude řídit některými "radami", jak se má stravovat dítě ........

Internetové stránky města Telč Internetové stránky města Počátky Internetové stránky města Turovka Internetové stránky města Horní ves Internetové stránky města Cerekev