Turovka - Jednotlivé domy - Evidenční čísla

Evidenční čísla

Evidenčními čísly se označují budovy a objekty, které slouží prozatímnímu nebo občasnému bydlení (chaty, zahradní domky, ....) a nejsou označeny číslem popisným. Části obce mají samostatné evidenční číslování budov.

V Turovce existují tato evidenční čísla:

Č.ev. 1 - katasr nemovitostí
Č.ev. 2 - katasr nemovitostí
Č.ev. 3 - katasr nemovitostí
Č.ev. 4 - neexistuje v katastru - je to ale st.parcela 37
Č.ev. 5 - katasr nemovitostí
Č.ev. 6 - neexistuje v katastru
Č.ev. 7 - katastr nemovitostí
Internetové stránky města Telč Internetové stránky města Počátky Internetové stránky města Turovka Internetové stránky města Horní ves Internetové stránky města Cerekev