Turovka - Historie Turovky - Tématicky - Zemské stezky

Zemské stezky

Oblast dnešní českomoravské vysočiny byla od starověku až do středověké kolonizace pokryta hustými neosídlenými pralesy, již od nejstarších dob v nich ale existovaly umělé průchody, které se nazývaly zemské stezky. Pralesem byly prosekány cesty, po nichž se přepravovaly náklady zpočátku jen nosiči na zádech, později soumary a povozy. Pro stezky byly vyhledávány hlavně vyšší, sušší polohy, přes močály byly kladeny haťové přechody, potoky a řeky se přecházely brody. Bezpečnost stezek a jejich kontrolu zajišťovaly hrady, hradiště a stráže na kopcích.

Trasy jednotlivých stezek jsou popsány dole, jak to bylo v okolí Počátek, Horní Cerekve a hlavně Turovky ? To nás zajímá pochopitelně nejvíce. Tož jukneme se blíže na tuto oblast. Nemohla být náhodou existence některé z obchodních cest důvodem pro dřívější osídlení a založení Turovky ?

Žlutě je zakreslená Želivská stezka, známá již roku 1178, je jisté, že procházela Počátkami (Strážný kopec 664mnm), Zajíčkovem a dále Pelhřimovem, kudy přesně, to se zřejmě nepodaří zjistit. Vezmeme-li ale rozcestí u Bělé jako téměř jistý bod, pak jak bylo nejsnazší dostat se odsud do Zajíčkova ? Každopádně Želivská stezka mohla procházet hodně blízko dnešní Turovce.

Červeně je znázorněna Jihlavská stezka, určitě procházela Horní Cerekví a směřovala kamsi do Čech. Kudy, to ze mě teď fakt nedostanete. Je to druhá dálková komunikace, která mohla probíhat v těsné blízkosti Turovky.

Světle modře je do mapy zakreslena Lovětínská stezka, která sice nebyla tak významná, nicméně spojovala Počátky s Třeští a Třebíčí. Kolem hradu Janštejna (původně zřejmě strážní hradiště) a vrchu Strahovice (694mnm) dále stezka pokračovala na Horní Dubenky a kolem rybníka Boru, na jehož dně jsou prý patrny zbytky staré cesty, na Jihlávku a do Počátek. O existenci staré komunikace rovněž svědčí Pešinova zpráva o porážce oddílu husitského vojska na cestě u rybníka Boru, které však po bitvě ustupovalo na Horní Cerekev. U Jihlávky se nachází vrch Strážný kopec (707mnm), který patřil k Lovětínské stezce, zatímco druhý Strážný kopec (664mnm) u Počátek střežil stezku Želivskou. Z Počátek pokračovala Lovětínská stezka patrně na Žirovnici a Kamenici nad Lipou, což už v mapce zakresleno není.

V jižní části Českomoravské vysočiny bylo identifikováno 11 starých dálkových komunikací, na širším území Telčska pak 5 zemských stezek: Humpolecká,Telčská, Bítovská, Vápovská a Lovětínská.


Humpolecká cesta (v mapě světle zelená)
…doložená roku 1233

 • Humpolec
 • Krasoňov
 • Branišov
 • Kostelec u Jihlavy
 • Třešť
 • Studnice
 • Telč
 • Kostelní Myslová nebo Radkov
 • Dačice

Telčská stezka (v mapě modrá)
… zajišťovala spojení Brněnska s jižními Čechami

 • Třebíč
 • Okříšky
 • Heraltice
 • Most (zaniklá vesnice)
 • Opatov
 • Hladov
 • Nepomuky
 • Nevcehle – kopec Vostrážky
 • Telč
 • Mysletice (snad)
 • Velká Lhota (snad)
 • Strmilov (nebo horní cestou přes Mrákotín a Studenou)
 • a dále někudy do Čech

Bítovská stezka (v mapě oranžová)
… zajišťovala spojení knížecího hradu Bítova s Čechami

 • Bítov
 • Jemnice
 • Chotěbudice
 • Budeč
 • Knínice
 • Krasonice – kopec Vostrážka
 • Želetava
 • Předín
 • a dále navazovala na stezku Haberskou

Vápovská stezka (v mapě fialová)
..... odbočovala z Haberské stezky v Opatově nebo Předíně

 • Rozseč
 • Nová Říše
 • Červený Hrádek – bývalý hrad
 • Bílkov – bývalý hrad
 • Dačice

Lovětínská stezka (v mapě světle modrá)
..... v jedné své části někdy nazývaná Třebíčská silnice

 • Počátky
 • Jihlávka
 • rybník Bor
 • Horní Dubenky
 • hrad Janštejn
 • Nová Ves
 • Rácov
 • Lovětín (u Batelova)
 • Třešť
 • Lovětín (zaniklá ves)
 • Stonařov
 • Lhotka (zaniklá ves)
 • Brtnice
 • Černé lesy
 • Radonín
 • Přibyslavice
 • Třebíč

Jihlavská stezka (v mapě červená)
..... vedla odněkud z Čech na

 • Horní Cerekev
 • Batelov
 • Dolní Cerekev
 • Kostelec u Jihlavy
 • Jihlava
 • Měřín (snad)
 • Velké Meziříčí (snad)

Želivská stezka (v mapě žlutá)
… doložená roku 1178

 • Želiv
 • Pelhřimov
 • Zajíčkov
 • Počátky – Strážný kopec 664 mnm.
 • Palupín – kopec Strážnice (snad)
 • Strmilov
 • Kunžak
 • dále napojení na stezku do Slavonic

Dačická stezka (v mapě tmavě zelená)

 • Moravské Budějovice
 • Domamil
 • Štěpkov
 • Radkovice – vrch Strážnice
 • Budeč
 • Horní Slatina – vrch Strážov
 • Strážov (zaniklá vesnice)
 • Budíškovice
 • hrad Krumvald
 • Dačice
 • Lipolec
 • Valtíno
 • Mosty
 • Kunžak
 • Jindichův Hradec
 • … a dále někudy do jižních Čech

Haberská stezka (v mapě hnědá)
Dálková komunikace, která spojovala střední Čechy s Podunajím, v době slovanské Ćáslavsko se Znojemskem. Je doložena v Kosmově kronice roku 1101, existovala ale již nepochybně v době předslovanské.

 • začátek byl patrně někde v Rakousku
 • Znojmo
 • Moravské Budějovice
 • Babice
 • Římov
 • Březová (zaniklá vesnice)
 • Štěměchy (snad)
 • Předín
 • Opatov
 • Strážov (zaniklá vesnice)
 • Brodce
 • Kněžice
 • Brtnice
 • Příseka
 • Jihlava
 • Havlíčkův Brod
 • Habry
 • Čáslav
 • Praha – zde zřejmě končila

Rakouská stezka (v mapě béžová - zde by to nebylo k přečtení, proto černě - její část je zobrazena jako dvě větve v levém spodním rohu mapy )
..... v jedné části také někdy označovaná jako Slavonická stezka. Spojovala střední Podyjí a Podunají s jižním Čechami, v celé délce pak Prahu s Vídní.

 • hrad Rakousy (Raabs)
 • Drozdovice (Drosendorf)
 • Vratěnín
 • Písečné
 • Slavonice
 • Staré Město
 • Stráž
 • Tábor
 • a dále do povodí Lužnice a Vltavy

Později byla část Rakouzské stezky přeložena :

 • Slavonice
 • Vlastkovec
 • Stoječín
 • Matějovec
 • Kunžak
 • Jindřichův Hradec
 • Praha
 • a dále do povodí Lužnice a Vltavy

Jemnická stezka (v mapě tmavě modrá)

 • Brněnsko
 • Moravské Budějovice
 • Třebelovice
 • Jemnice
 • Pálovice – kopec Na stráži
 • Staré Hobzí – kopec Wachberg
 • Slavonice
Krásnou mapu starých stezek na celém území Čech a Moravy včetně vysvětlivek a obsáhlých komentářů si můžete prohlédnout zde. Na širším území dnešního Pelhřimovska tam nenajdeme ŽÁDNOU.
Internetové stránky města Telč Internetové stránky města Počátky Internetové stránky města Turovka Internetové stránky města Horní ves Internetové stránky města Cerekev