Turovka - Zpravodaj

Zpravodaj

30. 12. 2017
PF 2018
Pevn zdrav, kopec radost vude kolem Vs, dobrou nladu a sam pozitivn mylnky ! Vidte tam vlevo vzadu ? Tam u se pece ta mlha zved ......


20. 09. 2017
A rostou !06. 09. 2017
Bojovka 2017
divadlo v ptek 1.9. a dtsk karneval v sobotu 2.9. Bojovka se bohuel letos neuskutenila pro nepze poas.

29. 12. 2016
PF2017
To nm ten ivot let ! Ne jsme se staili ohldnout, u je tu konec dalho roku a nm starm se to vechno zrychluje vce ne tm mladm. A jin u to nebude. Tak jak byly Vnoce ? Jak jste si to uili ? Tady v Turovce to bylo vcelku poetick - ped tdrm dnem jsme mli trochu nasneno a Jeek dokonce pinesl ten den pr dalch vloek, I kdy to na tpna vechno roztlo, dnes u mme opt Turovku blou a Nov rok snad pivtme pod jasnou oblohou. M bt krsn.
Pejeme jasnou oblohu nad hlavou ale tak jasnou mysl vem po cel rok 2017.
Do novho roku s dalm slem Novin z Turovky !

28. 10. 2016
Znovunarozen jednoho kku
Po ne zrovna snadn rekonstrukci se podailo jeden kek u Turovky znovu postavit na sv msto 28.jna 2016, prv v den 98.vro vzniku samostatnho eskoslovenska, co je asn a symbolick souasn. Opraven kek pochz z roku 1882 a stoj kousek od Turovky, pod ndhernou lpou, na kiovatce ty pvodnch cest. Vce se dozvte v ptm vydn Novin z Turovky, cel fotopbh najdete zde.


17. 09. 2016
Divadlo a bojovka v Turovce - 2.-3.z 2016
s doprovodnm programem tradinm a dostaten znmm z minulch ronk.
V ptek veer nco pro dospl - Mrzk Inishmaansk Divadla Akort v kulturku, v sobotu pak vechno pro dti - karneval a bojovka.
Fotodokumentaci najdete zde.
Kontakt: Ruda Vyvadil, mobil 608 780 211, e-mail vyvadil.ruda@centrum.cz11. 04. 2016
Noviny z Turovky .1/2016
Jaro roku dvatischoestnctho je tady a s nm pichz i nov slo Novin z Turovky ! V nm nahldneme do historie, kultury, geografie, podvme se do prody, nadzvedneme pokliku  erotickho hrnce, naume se slunmu chovn, budeme namhat hlaviky, za odmnu pak nco dobrho uvame a pokusme se to zbatit. Na zvr si po tch vech zitcch dojdeme k lkai.
Kompletn fotogalerii z premiry hry Mistr tvo !!! - komedie v proveden Hbckho divadlka 20.nora 2016 - objevme pod tmto odkazem a o tomto pedstaven si tak peteme v naich novinch. 
Take pejeme pjemnou zbavu, rozptlen a samozejm i mnoh ponauen. A tme se na Vae odezvy jakhokoliv typu.

24. 12. 2015
tdr den v Turovce
i v jejm okol, i na Vysoin i v cel esk republice byl krsn. Jako vymalovan, jako by to bylo na podzim, i na jae ? No nakonec pro ne. V Turovce jsme namili na tdr den ve ti odpoledne +7,9C , v Praze ale bylo +15,2C, v Dn dokonce +16,8C, v Klementinu padl 220let rekord, na Mileovce nebyl snh ani tet Vnoce po sob, co se jet nikdy nestalo, atd. atd.


26. 10. 2015
Noviny z Turovky .3/2015
V tomto tdnu vychz dal slo turoveckho obasnku. Vzhledem k tomu, e se jedn o obasnk, vychz skuten nepravideln a tedy "obas". A te prv nastalo to sprvn "obas" a nikomu jist nebude vadit, e si pete o udlostech dvno minulch. V tomto vydn Novin z Turovky jsou skryt odkazy na dv bohat fotogalerie - uijte si je a sthnte, co se vm zalb :
A jet jedna nedvn ndhern akce, pro podzim tak typick. V Turovce se dn vlov rybnka neuskutenil (zatm), ale zato v Hbc ano. Jako kad rok, tak i letos to bylo velmi poveden, zase lep a vt, hrz ty davy lid skoro vbec nechtla pojmout a stnky s oberstvenm sthaly jen tak tak, Do novin se tohle ji nevelo, fotodokumentace ale vznikla a najdete ji pod nsledujcm odkazem. Ten kapr se jmenuje Leopold a na peki pochopiteln neskonil - cacht se dle v jinm rybnku.


20. 06. 2015
V sobotu 29.8. 2015 se v Turovce kon tradin BOJOVKA
Program nejenom sobotnho dne, ale t ptenho veera tento jest :
Ptek 28.8.2015, 20:30 hod. - Divadlo Akort
pedstaven Volnost motl na motivy hry Butterflies are free od Leonarda Gershe
Sobota 29.8.2015
Karneval od 14 hodin - dti v maskch na nvsi
Divadeln pohdka pro dti od 15 hodin - nov autorsk pohdka s nzvem Ostrov Divoch
Diskotka pro dti od 16 do 18 hodin - taneky se stdaj se soutemi pro vechny vkov kategorie 
Non hra Bojovka od 20 hodin na nvsi
pro dti do 15 let, mal dti jdou v doprovodu rodi. astnci se sejdou u ohnit na nvsi, poslechnou si bezpenostn pravidla pro pohyb non stezkou a motivan pbh, rozdl se do skupin po tech a sedmi dtech, rodie se k nim pipoj a druinky se v asovch intervalech postupn vydvaj na non pou Turoveckmi lesy. Projt non bojovku trv podle dlky trasy, vku a potu dt ve skupince asi hodinu, maximln necel dv. Dti, vyzbrojeny dobrou baterkou, vhodnou obuv a teplm obleenm, prochzej jednotlivmi stanoviti, na kadm z nich zhldnou krtkou divadeln scnku, kter je soust celho pbhu ten kon na poslednm, zvrenm stanoviti. Za odvahu dostanou dti na pamtku medaili.

Dal
Internetové stránky města Telč Internetové stránky města Počátky Internetové stránky města Turovka Internetové stránky města Horní ves Internetové stránky města Cerekev